Dating vxod

Koprski župan Boris Popovič, ki ga, tako kot vse druge, jezijo kolone tovornjakov na bertoški vpadnici v mesto, s prstom kaže na upravo Luke. Luka naj namreč ne bi želela plačevati najemnine občini za zemljišče na območju vhoda.Tako Popovič kot minister Peter Gašperšič pa sta gladko zamolčala dejstvo, da ima Luka navodilo ministrstva, naj za to parcelo ne plačuje najemnine, ker zanjo že plačuje koncesijsko dajatev.

dating vxod-26dating vxod-20

Kljub temu Popovič krivdo vztrajno vali na Luko: "Luka Koper ima soglasje tako s strani države kot tudi s strani občine že od zdavnaj.

Problem pa je, ker bi morala plačevati najemnino občini, in Luka Koper pravi: ne, mi bomo raje počakali in videli, kako se bo ta spor rešil.

O tem, kdo je lastnik, se na sodišču pravdata občina in država.

Ministrstvo je sicer soglašalo, da občina podeli pravico gradnje za to parcelo, a je občina proti oziroma je zahtevala dodatno plačilo, 66.000 evrov na leto.

Ali pa: da plačujejo na nek poseben račun, potem pa bodo videli, ali nam bodo sploh dali ta denar ali ne.

Mi se seveda s takim načinom razmišljanja ne strinjamo."Medtem se ministrstvo dogovarja s komunalnim podjetjem Marjetica o zamenjavi zemljišč, kjer naj bi naredili parkirišče za tovornjake.This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit).Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.Na to ne smeta pristati niti Luka niti ministrstvo, saj bi s tem kršila koncesijsko pogodbo.Občina ne soglaša niti s predlogom Luke, da bi do odločitve sodišča stroške najema plačevali na poseben račun.In the servers option in zoneminder there must be a line with a server name, in my case "video-surveillance", and user authentication in zoneminder must be OFF. Simple question: why no live video, if Zoneminder is addressed by IP instead of its name in web browser?

Tags: , ,