Liefhebben dating liefhebben

Nu stonken wij naar heel veel, maar niet naar lijken.

Als dat soort blinde vreemdelingenhaat de macht krijgt, wordt het levensgevaarlijk.’ David Van Reybrouck (Brugge, 1971): ‘Mijn band met het populisme is niet bepaald door een oorlog, maar door de opkomst van het Vlaams Blok (vanaf eind jaren tachtig, thans Vlaams Belang – red.).

Echte, onvoorwaardelijke liefde is hét middel om dichter bij jezelf te komen.

liefhebben dating liefhebben-4liefhebben dating liefhebben-57liefhebben dating liefhebben-12

‘Polyamorie betekent ’Meervoudige Liefde’ of ’Veel Liefde’ Het staat voor een levenswijze waarbij erkend wordt dat het mogelijk is om van meer dan een persoon tegelijk te houden.

Deze liefde uit zich in relaties waarbij vriendschap, intimiteit, een emotionele band, spirituele verbondenheid en/of seksualiteit ingrediënten zijn.

’ ‘ANGST IS GEEN goede raadgever, je moet erg oppassen voor het trekken van parallellen met het verleden.’ Voormalig CDA-ideoloog Anton Zijderveld (Malang, 1937) geeft toe dat zijn oorlogsverleden een grote rol speelt in zijn argwaan tegen het recent opgekomen populisme.

‘Ik heb als kind in een jappenkamp gezeten, waar de extreem-nationalistische Jappen vonden dat wij een lijkenstank hadden.

’ Uit onvrede over de gekozen koers zegde Zijderveld in april zijn lidmaatschap van het CDA op.

De partij waar agnost Zijderveld sinds 1988 lid van was zou te veel de kant van de PVV op gaan.Een plek waar we liefdevol en respectvol met elkaar omgaan, en waar we elkaar waarderen.Waar we, onze menselijke beperkingen accepterend, streven naar het ideaal van vrijheid in verbondenheid.Mijn generatie Belgen is hevig getekend door de vraag hoe wij daar, als hoogopgeleide elite, mee om moesten gaan.’ De twee heren hebben zich in de afgelopen jaren beziggehouden met het populisme, volgens beiden een onmiskenbaar gevolg van de kloof tussen de burger en politiek.Van Reybrouck, die jaren in Nederland heeft gewoond, is romanschrijver, poëet en wetenschapper.Ook is hij auteur van het in 2008 verschenen Pleidooi voor populisme, een titel die in directe botsing komt met Zijdervelds Populisme als politiek drijfzand uit 2009.

Tags: , ,