Xxx hyl

esko boduje dky infrastruktue a levn pracovn sle Blaek upozornil, e pro nsk investory jsou v Evrop jet zajmavj dal zem, jako je napklad Polsko nebo Srbsko. J ak doplnil Petr Hl, zakladatel China Investment Forum, an vnmaj Evropu jako celek, podobn jako Evropan nerozliuj mezi nskmi provinciemi.

Czech Invest m pilkat nsk investory Podle nj je zatm ale zjem nskch firem o esko slab.

Hlavn problm je toti ve vzov politice a slabm zastoupen a prezentaci eska v n. Krom toho na nsk firmy mla svtov hospodsk krize minimln vliv, mohou si tedy dovolit investovat, co by se mohlo letos projevit," pedpokld mluv Czech Investu tpnka Filipov.

Synonymy with Hyla punctatissima appendiculata by Parker, 1933, Trop. Synonymy with Hyla geographica by Duellman, 1973, Copeia, 1973: 526.

Hyla semilineata — Silveira and Caramaschi, 1989, Resumos 16a Congr.

Zda si ale nakonec vyberou prv esko, zatm nen v jasn.

V loskm roce nsk investice v esku, kter zprostedkovala agentura Czech Invest, doshly hodnoty zhruba 411 milion korun.

Ve vhledu pti let pak potme s investic v dech stovek milion do celkovho rozen vrobnho zvodu," ekl Ji Vanura, projektov manaer spolenosti Shanghai Maling. Pstup nskch investor je zrove opatrn, co je ovem dno obecnm konzervativnm pstupem k rozhodovacm procesm.

Meme oekvat, e aktivita nskch podnik na evropskm i eskm trhu bude v nsledujcch tech a pti letech stle vraznj," uvedl Kamil Blaek, partner advoktn kancele Kinstellar, kter je zrove fem Sdruen pro zahranin investice.

Velkou komparativn vhodu m dky lokalit uprosted Evropy.

Tags: , ,